}
يك شنبه ، 29 مـــرداد ، 96
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran


برنامه های فصل تابستان کمیته بازدید :

 

یک روزه  آبشار گزو ، ۲۲ تیر ماه  (سرپرست مهندس حاجی حسینی )

 

دو روزه به منطقه ییلاقی فیل بند ، ۱۲ و ۱۳ مرداد ( سرپرست برنامه مهندس یوسفی)

 

دو روزه آلاشت و شورمست ، ۲ و ۳ شهریور ، (سرپرست برنامه خانم مهندس لکستانی)

۱۶ تا ۱۸ شهریور مقصد کرمانشاه یا لرستان ( سرپرست برنامه مهندس یوسفی- با احتمال تغییرات )


دسترسی سريع

 

 


 

 


 

 

 


پست الكترونيك


 


  

5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize
bottomPane