}
چهار شنبه ، 1 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

یک روز در تنگه واشی با اعضای کانون فنی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

گشت و گذار در منطقه تفریحی تنگه واشی یکی دیگر از برنامه های کمیته بازدید بود. جمعی از اعضای کانون پنج شنبه 17 مرداد را در منطقه زیبای تنگه واشی گذراندند. این برنامه از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 23 ادامه یافت. در این روز شرکت کنندگان فاصله بین تنگه اول و دوم را پیاده روی کردند و ناهار را در دشت مابین این دو تنگه صرف کردند.

تعداد بييندگان:  2321
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane