}
چهار شنبه ، 1 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

گردهمایی ماهانه کانون در «بارگاه فردوسی»

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

این ماه شرکت کنندگان در گردهمایی کانون مهمان بارگاه فردوسی بودند. گردهمایی مرداد ماه کانون بر اساس روال معمول چهارشنبه آخر ماه ساعت 17 در محل تالار رجب بیگی دانشکده فنی آغاز شد و پس از ساعتی که به پذیرایی و تجدید دیدار گذشت، مهندس منوچهر احتشامی سخنرانی خود را پیرامون شاهنامه و فردوسی ارائه داد. در این برنامه همچنین مهندس رضا یوسفی از اعضای کمیته بازدید کانون فنی به شرح برنامه بازدید کانون در آبان ماه که به بازدید 4 روزه از روستای "مصر" اختصاص دارد پرداخت.

مهندس احتشامی نیز پس از توضیح کوتاهی که مهندس مسگرپور دبیر کانون در خصوص زندگی حرفه ای وی ارائه داد، برای حاضران سخنرانی کرد.

مهندس احتشامی دانش آموخته رشته مهندسی راه و ساختمان در سال 1337 از دانشکده فنی است. وی در طول زندگی حرفه ای خود بیش از 15 عنوان کتاب و بیش از 20 مقاله علمی به رشته تحریر در آورده است، اما از این میان که در زمینه های تخصصی نگارش شده، کتاب "در بارگاه فردوسی" ویژگی خاصی دارد. مهندس احتشامی با آن که در زمینه راه سازی تخصص دارد با بیش از 5 سال مطالعه و تحقیق در خصوص فردوسی توانسته کتابی ارزشمند را در خصوص زندگی فردوسی و تحلیل اشعار شاهنامه به رشته تحریر درآورد.

وی در گردهمایی مرداد ماه کانون توضیحی کوتاهی از کتاب خود و زندگی فردوسی ارائه داد.

تعداد بييندگان:  2383
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane