}
چهار شنبه ، 3 بـهـمن ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

کمک دو میلیارد تومانی یک خیر به طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، بنیاد فنی:

یک خیر دانشگاهی، آمادگی خود را برای ساخت بخشی از طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی به ارزش دو میلیارد تومان اعلام کرد. دکتر عباس مصلی نژاد خیر بزرگ دانشگاهی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، اعلام آمادگی کرد که این مبلغ را با نظارت بنیاد، در طرح توسعه پردیس 2 دانشکده فنی هزینه کند. دکتر مصلی نژاد که در عرصه امور خیریه دانشگاهی چهره شناخته شده ای است، پیش از این نیز به ساخت چندین خوابگاه برای دانشگاه تهران اقدام کرده است و هم اکنون نیز با توجه به عدم اختصاص بودجه دولتی به طرح توسعه پردیس 2 اعلام آمادگی کرده است که بخشی از این طرح را بودجه خود احداث کند.

دکتر مصلی نژاد تمام دارایی خود را از طریق "بنیاد فرهنگی مصلی نژاد" به انجام امور خیریه علمی اختصاص داده است.

تعداد بييندگان:  2661
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane