}
چهار شنبه ، 27 تــيـــر ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

ایران به جمع ۴۸ كشور عضو مركز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایكس پیوست

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده مهندسی معدن:
با پذیرش درخواست عضویت دكتر گلناز جوزانی كهن(معدن 82)، دبیر کمیته معدن کانون و عضو هیات علمی دانشكده مهندسی معدن پردیس دانشكده‌های فنی دانشگاه تهران، جمهوری اسلامی ایران از این پس رسما به جمع ۴۸ كشور عضو مركز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایكس پیوست.
این مركز كه ابتدا در سال ۱۹۴۱ به صورت كمیته مشترك آنالیزهای شیمیایی به روش پراش پرتو ایكس تاسیس شد، از سال ۱۹۶۱ به كمیته مشترك استانداردهای پراش پرتو ایكس JCPDS تغییر نام داد و از سال ۱۹۷۸ نیز با نام فعلی خود یعنی مركز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایكس (ICDD) در جهان شناخته می‌شود.
هدف این مركز كه سازمانی غیرانتفاعی و غیردولتی است، جمع‌آوری، ویرایش، انتشار و توزیع داده‌های پراش پرتو ایكس مواد بلورین به صورت فایل‌های پراش پرتو ایكس (PDF) است كه تفسیر نمودارهای پراش پرتو ایكس (XRD) در سراسر جهان توسط آنها انجام می‌شود.
این مركز ۳۱۰ عضو فعال، ۱۵ عضو وابسته و ۱۷ عضو دانشجویی دارد كه از ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۵ با پذیرش درخواست عضویت دكتر گلناز جوزانی كهن، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان چهل و هشتمین كشور به عضویت این مركز بین‌المللی درآمد.
دكتر گلناز جوزانی كهن، به عنوان اولین ایرانی عضو این مركز، از سال ۲۰۰۹ به صورت عضو دانشجویی در این مركز فعالیت داشت و با این مصوبه عضویت وی و دانشگاه تهران به صورت عضو فعال تغییر یافته است.

تعداد بييندگان:  976
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane