}
جمعه ، 1 تــيـــر ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

دانشکده فنی در میان ۵۰ موسسه فنی مهندسی برتر جهان

پايگاه اطلاع رساني كانون فني، دانشگاه تهران:
دانشگاه تهران (دانشکده فنی) جایگاه ۴۸ جهانی و رتبه نخست ملی در حوزه فنی مهندسی در رتبه‌بندی شانگهای کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، طبق گزارش اخیر موسسه رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۶ درباره رتبه‌بندی حوزه‌ای دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران جایگاه ۴۸ جهانی و رتبه نخست ملی را کسب کرده است. نظام رتبه‌بندی حوزه‌ای «شانگهای» موسسه‌های پیشرو دنیا را در پنج حوزه ریاضیات و علوم طبیعی، مهندسی/فناوری و علوم رایانه، علوم زیستی و کشاورزی، پزشکی بالینی و داروسازی و علوم اجتماعی بر پایه شش سنجه کمی ارزیابی می‌کند.
بدین ترتیب دانشگاه تهران در جایگاه نخست رتبه‌بندی ملی در حوزه فنی مهندسی و در کنار دانشگاه‌های معتبری چون دانشگاه واشینگتن، گرانادا، کره، تورنتو، کرنل، صنعتی چالمرز، نیو ساوث ویلز و ملی تایوان، در جایگاه ۴۸ جهان ایستاده است. پس از دانشگاه تهران دانشگاه «صنعتی امیرکبیر» در جایگاه دوم ملی و ۱۰۱ تا ۱۵۰ جهان قرار گرفته است. امتیاز دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر در هر کدام از سنجه‌های مورد نظر این نظام رتبه‌بندی در جدول زیر آمده است.

تعداد بييندگان:  1028
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane