}
جمعه ، 25 آبــــان ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

برگزاری چهاردهمین انتخابات دوره شورای‌عالی و هیات بازرسان کانون

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:
چهاردهمین انتخابات دوره شورای‌عالی و هیات بازرسان کانون طبق تصمیم مجمع عمومی از ساعت 20:00 روز یكشنبه 25 تیر ماه لغایت ساعت 20:00 روز چهارشنبه 28تیر ماه 1396  به شکل الکترونیکی برگزار می‌شود. اعضا می‌توانند در این روزها به آدرس اینترنتی که متعاقبا اعلام می‌شود، مراجعه کرده و رای خود را به صندوق الکترونیک کانون فنی بیاندازند.
اسامی داوطلبان شورای‌عالی و هیات بازرسان این دوره در این آدرس قابل دسترسی است.
چنانچه نامی از قلم افتاده باشد، تا تاریخ  22تیرماه 1396 فرصت برای گزارش موضوع به ناظران مجمع وجود دارد، بدیهی است پس از این تاریخ هیچ شکایتی پذیرفته نمی‌شود.

همچنین اعضا می‌توانند در این آدرس با رزومه داوطلبان آشنا شوند.

تعداد بييندگان:  687
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane