}
جمعه ، 25 آبــــان ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

انتخابات داخلی هیات مدیره تنفیذ شد

انتخابات داخلی هیات مدیره تنفیذ شد
پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:
نخستین جلسه هیات مدیره دوره چهاردهم کانون با حضور اعضای هیات مدیره دوره سیزدهم و به ریاست دکتر جبه‌دار رییس شروای عالی، یکشنبه 15 مرداد در دفتر کانون برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشکر از اعضای هیات مدیره دروه سیزدهم رییس، نایب‌رییس، دبیر، خزانه‌دار و منشی هیات مدیره به این ترتیب انتخاب شدند.
دکتر اورنگ فرزانه؛ رییس هیات مدیره
مهندس محمدرضا محمدآبادی کمره‌ای؛ نایب‌رییس هیات مدیره
مهندس روزبه صالح‌آبادی؛ دبیر کانون
مهندس علیرضا عالم‌زاده؛ خزانه‌دار
مهندس امیراسماعیل حسن‌پور؛ منشی هیات مدیره
این انتخابات در جلسه ماهانه شورای عالی در روز پنج‌شنبه 26 مرداد به تایید این شورا رسید و تنفیذ شد.

 

 

تعداد بييندگان:  565
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane