}
سه شنبه ، 29 خـــرداد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

روز پروژه و پایان‌نامه در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده فنی:
نخستین جشنواره پروژه‌های کارشناسی با عنوان روز پروژه با حضور خانواده‌ها، شرکت‌های فناور، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان 22 شهریور ماه 1396 در ساختمان شماره 2 پردیس دانشکده‌های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر واقع در کارگر شمالی برگزار می‌شود.
همچنین نخستین کنفرانس پایان‌نامه برای دفاع متمرکز پروژه‌های کارشناسی‌ارشد با حضور دانشگاهیان، فناوران، سرمایه‌گذاران و کارآفریان از 25 تا 29 شهریور در همین دانشکده برگزار می‌شود.
بازدید از این جشنواره‌ها برای عموم آزاد است.

تعداد بييندگان:  431
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane