}
چهار شنبه ، 3 بـهـمن ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های کانون در دوره جدید برگزار شد

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:
نخستین جلسه شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های کانون در دوره چهاردهم با حضور مهندس عطاردیان، نایب رییس شورای عالی، دکتر فرزانه، رییس هیات مدیره، مهندس ناصرنیا، مهندس صالح‌آبادی، دبیر کانون و مهندس طالب‌پور سه‌شنبه 21 آذر در دفتر کانون برگزار شد.
در این جلسه مهندس عطاردیان به عنوان رییس، دکتر فرزانه به عنوان به عنوان نایب‌رییس، مهندس ناصرنیا به عنوان منشی شورای سیاست‌گذاری تعیین شدند.
همچنین اعضای کمیته انتشارات کانون به شرح زیر انتخاب شدند: مهندس ناصرنیا و مهندس کمره‌ای، نایب رییس هیات مدیره، از طرف هیات مدیره کانون و  مهندس بوترابی، مهندس حشمتی، دکتر امینی و مهندس ونداد.

تعداد بييندگان:  522
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane