}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

برگزاری مراسم نکوداشت مهندس موسوی رهپیما

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

مراسم نکوداشت مهندس سیدعباس موسوی رهپیما(شیمی 41) خیر و کارآفرین برجسته کشور درعرصه آموزش عالی و صنعت، دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 از ساعت 16:30 تا 20 در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران واقع در خیابان 16آذر برگزار می‌شود.

این مراسم از سوی دانشگاه تهران و دانشکده فنی با همکاری کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی و انجمن مهندسی شیمی ایران و انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی برپا می‌شود.

تعداد بييندگان:  488
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane