}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

حضور معاون آموزشی دانشگاه صنایع و معادن ایران در جلسه کمیته صنعت، معدن و تجارت کانون

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

کمیته صنعت، معدن و تجارت کانون، در جلسه شنبه اول اردیبهشت ماه خود میزبان دکتر پورصاحب، معاون آموزشی دانشگاه صنایع و معادن ایران بود. در این جلسه علاوه بر معرفی کانون و اهداف و وظایف کمیته‌های تخصصی و حرفه‌ای به دکتر پورصاحب، اعضای کمیته نیز با این دانشگاه آشنا شدند.

دکتر پورصاحب‌ در این جلسه به معرفی دانشگاه صنایع و معادن وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور و نقش آن در ارتقای فعالیت‌های صنعتی کشور پرداخت.

دانشگاه صنایع و معادن ایران در اوایل دهه 70 با اهدافی نظیر تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح مدیران كارآمد، پرورش برنامه‌ریزان خبره و طراحان باكفایت، توسط وزارت معادن و فلزات سابق تاسیس شد.

اعضا برای آشنایی بیشتر با این دانشگاه و استفاده از امکانات و خدمات آن در بخش صنعت، می‌توانند به وبسایت آن  به نشانی www.iuim.ir مراجعه کنند.

تعداد بييندگان:  433
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane