}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

استاد دانشگاه تهران در فهرست سرآمدان آموزش عالی کشور

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:

دکتر سید محمدعلی موسویان، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، سرآمد آموزش عالی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، سرآمدان آموزش عالی کشور، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در سومین همایش آموزش عالی با حضور معاون آموزشی وزارت علوم معرفی شدند.

در این مراسم دکتر سید محمدعلی موسویان از دانشگاه تهران، دکتر روح‌اله باقری از دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر علی سقفی از دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمدرضا حافظ‌نیا از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر مرتضی خوش‌خوی از دانشگاه شیراز به عنوان سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی شدند.

همچنین در این مراسم دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی از دانشگاه الزهرا، دکتر عبداله شمس از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر کوروش شهریار از دانشگاه امیرکبیر، دکتر سیدمحمد کاشفی از دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر محمدرضا نیشابوری از دانشگاه تبریز به عنوان سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی و تقدیر شدند.

تعداد بييندگان:  529
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane