}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

اعضای هیات رییسه کمیته تجلیل کانون انتخاب شدند

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

انتخابات داخلی کمیته تجلیل کانون 30 اردیبهشت 1397 برگزار شد. بر این اساس اعضای هیات رییسه کمیته به این ترتیب انتخاب شدند. رییس: سپهر پارسا (عمران 94)؛ نایب‌رییس: شهریار طلوعی رخشان (عمران 95)؛ دبیر امیرحسین ابریشم کار(عمران 96).

قابل ذکر است که نتایج این انتخابات پس از اعلام به هیات مدیره کانون به تایید این هیات رسید.

تعداد بييندگان:  445
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane