}
چهار شنبه ، 1 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران

تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران در گردهمایی تیرماه کانون به امضا رسید
در تاریخ 27 تیرماه 1397 حدود 60 نفر از اعضا در آمفی تئاتر پارک علم و فناوری گردهم آمدند .در ابتدا دبیر کانون، مهندس روزبه صالح آبادی (عمران 80) ضمن خوش آمدگویی به حضار در خصوص فعالیتهای انجام شده که منتج به تنظیم تفاهم نامه همکاری میان کانون و پارک شد توضیح داد . بر این اساس به موجب این تفاهم نامه زمینه حضور شرکت های عضو کانون در پارک همچنین حمایت از ایده های دانش آموختگان جوان جهت راه اندازی کسب و‌کار و همچنین حضور اعضای پیشکسوت کانون به عنوان راهنمای شرکت های مستقر در پارک فراهم آمده است .سپس  دکتر هاشم آقازاده معاون محترم پارک علم فناوری دانشگاه تهران ، ضمن خوشامدگویی به اعضای کانون ، به معرفی فعالیت های پارک و اهداف آن پرداخت و به ارائه شرحی از تاریخچه و فعایت ها و  دست آوردهای پارک پرداخت و فیلم کوتاهی در این خصوص در ادامه پخش شد. پس از آن  
تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و کانون فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازار جهانی به امضا رسید
از زمینه‌های همکاری متقابل بین پارک و این کانون می‌توان به مواردی از قبیل اجرای برنامه های و رویدادهای کارآفرینی و فناورانه به صورت مشترک، برگزاری نشست های مشترک بین شرکت های عضو کانون و هسته ها و شرکت های عضو پارک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید به صورت مشترک اشاره کرد.
مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود

تصویر تفاهم نامه فی مابین پارک و کانون مهندسین 

تعداد بييندگان:  376
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane