}
جمعه ، 2 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

کسب جایزه مهندسی هیدرولیک در مناطق خشک توسط دکتر کارآموز

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده فنی:
جایزه مهندسی هیدرولیک در مناطق خشک به دکتر محمد کارآموز استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تعلق گرفت.
این جایزه به عنوان سهم اصلی در هیدرولیک، هیدرولوژی، برنامه‌ریزی، آبیاری و زهکشی، توسعه نیروی برق هیدروالکتریکی و ناوبری قابل اجرا برای آب و هوای خشک یا نیمه خشک و یا کمک به درک و توسعه تکنولوژی جدید در حوضه‌های شناخته می‌شود.

تعداد بييندگان:  271
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane