}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

انتخاب مقاله عضو هیات علمی دانشکده فنی، به عنوان مقاله برتر کنفرانس بین‌المللی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده فنی:

مقاله استاد و دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده‌های فنی، مقاله برتر کنفرانس بین‌المللی «الکترونیک قدرت و کنترل حرکت» در مجارستان شد.  

به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی،  دکتر جواد فیض، توحید آصفی و محمد عظیم‌خان از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی موفق به کسب عنوان و گواهینامه بهترین مقاله این کنفرانس شدند.

این مقاله که با عنوان «طراحی ژنراتورهای آهنربای دایم شارمحوری دو روتوره» نگاشته شده، در هجدهمین کنفرانس بین‌المللی «الکترونیک قدرت و کنترل حرکت IEEE-PEMC 2018» به عنوان بهترین مقاله انتخاب شد.

کنفرانس بین‌المللی «الکترونیک قدرت و کنترل حرکت» ۲۶ تا ۳۰ آگوست ۲۰۱۸ در مرکز کنفرانس شهر بوداپست مجارستان برگزار شد.

تعداد بييندگان:  242
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane