}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

برگزاری دومین جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

دومین جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی یکشنبه 20 آبان با حضور مهندس محمد باطنی و مهندس شهزاد علیزاده به نمایندگی از کانون و نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت، انجمن شرکت‌های راهسازی ایران،انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی در دفتر این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه فعالیت‌های کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی از نیمه دوم سال 1395 از جمله همکاری این کمیته با کارگروه نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور شرح داده شد.

در ادامه در خصوص تهیه و ارسال ویرایش‌های اول و دوم پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی 34 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور که توسط کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی انجام شده، توضیحاتی ارایه شد.

نمایندگان کانون نیز دیدگاه خود را در ارتباط با این پیش‌نویس ارایه کردند.

کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی از دو سال قبل در شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور به منظور تهیه آیین‌نامه اجرایی ماده 34 تشکیل شد.

در این جلسه نمایندگان کانون نیز دیدگاه خود را بیان کرده و در خصوص توافق و تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور با شورای هماهنگی در مورد این پیش‌نویس سوال پرسیدند که توضیح داده شد، چنین تفاهم و توافقی وجود ندارد.

همچنین در این جلسه مقرر شد کانون اظهارنظر خود را در مورد این پیس‌نویس برای شورای هماهنگی ارسال کند.

به منظور پیشبرد سریع تدوین آیین‌نامه حاضران تصمیم گرفتند، جلسات مشترک کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی و کانون هر دو هفته یکبار در محل شورای هماهنگی برگزار  شود.

گزارش جلسه مشترک قبل را می‌توانید در اینجا بخوانید.

تعداد بييندگان:  173
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane