}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

کمیته مهندسی عمران برگزار کرد: مدیریت نوین پروژه‌های عمرانی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

سمینار مدیریت نوین پروژه‌های عمرانی، سه‌شنبه در تالار رجب‌بیگی دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این سمینار که توسط کمیته تخصصی مهندسی عمران ترتیب یافته بود، دکتر حسین تقدس (عمران 81)، عضوی هیات علمی دتنشکده فنی به ارایه سخنرانی پرداخت.

دکتر تقدس از دانشگاه آلبرتا در کانادا دکترا گرفته و به مدت 5 سال در PCL کانادا مشغول به کار بوده است.

وی در سخنان خود به بررسی تکنیک‌های نوین ساخت و ساز در دو بخش استفاده از ابزارها و تکنولوژی نوین و رویکرد نوین در ساخت و ساز پرداخت.

وی در پایان به سوالات حاضران پاسخ گفت.

تعداد بييندگان:  146
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane