}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

سومین جلسه مشترک کانون و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی با حضور نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت، انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، هیات اجرایی و کانون، روز یکشنبه 11 آذر در دفتر شورا هماهنگی تشکل‌های مهندسی برگزار شد.

در این جلسه مهندس علیزاده، نماینده کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران، به طور تفصیلی درباره اظهار نظر کانون در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده (34) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده توسط کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی توضیحاتی ارایه داد.

 پس از این توضیحات مقرر شد، مهندس حلاج به نمایندگی از کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگی، این پیش‌نویس را بررسی کرده و در نهایت در جلسه بعدی در تاریخ 25 آذر هماهنگی‌های لازم برای نهایی کردن این پیش‌نویس به عمل آید.

گزارش جلسات قبل را می‌توانید در اینجا و اینجا بخوانید.

 

شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور از این تشکل‌ها را تشکیل شده است:

سندیکای شركت‌های ساختمانی ایران؛ انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز

جامعه مهندسان مشاور ایران؛ سندیکای شركت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران؛ انجمن شركت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی؛ انجمن مدیران فنی و اجرایی؛ انجمن شركت‌های مهندسی و ساخت؛ انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران؛ انجمن شركت‌های صنعت آب و فاضلاب؛ كانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران؛ كانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران؛ انجمن شركت‌های بازرسی فنی و آزمایش‌های غیرمخرب ایران؛ انجمن انبوه‌سازان مسکن؛ انجمن شركت‌های راهسازی ایران؛ سندیکای صنعت برق ایران؛ انجمن تولیدكنندگان و فناوران صنعتی ساختمان؛ انجمن شركت‌های اتوماسیون صنعتی؛ انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران.

تعداد بييندگان:  151
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane