}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

نشست مشترک کمیته شیمی با دانشکده شیمی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:

نشست مشترک نمایندگان کمیته تخصصی مهندسی شیمی با شورای عالی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در پی دعوت دکتر موسویان از کمیته تخصصی مهندسی شیمی جهت حضور در نشست شورای عالی دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، مهندس حمید مسگرپور رییس کمیته و مهندس اسماعیل ذوقی در این نشست شرکت کرده و از حاضران برای شرکت در گردهمایی ۲۱ آذرماه کمیته در سالن چمران نیز دعوت به عمل آوردند.

آنان همچنین از استادان دانشکده برای همکاری هرچه بیشتر با کانون دعوت کردند. در این نشست مهندس مسگرپور به تشریح اهداف کانون از جمله به بیان بحث‌هایی پیرامون "استخدام دانش‌آموختگان"، "ارایه کارآموزی برای دانشجویان" و "تشکیل نظام مهندسی شیمی" پرداخت. مهندس ذوقی نیز توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های کمیته و کانون در مورد تشکیل نظام جامع مهندسی ارایه داد.

درنهایت دکتر موسویان و استادان دانشکده از حمایت‌های کانون و اعضای آن از دانشکده تقدیر کرده و از حضور نمایندگان کمیته در این نشست تشکر کردند.

تعداد بييندگان:  157
Print Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane