}
چهار شنبه ، 3 بـهـمن ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

دانشگاه تهران برترین دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۱۷

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:
بر پایه گزارش سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا «شانگهای»، دانشگاه تهران توانسته است جایگاه نخست ملی و جایگاه ۳۰۱ تا ۴۰۰ جهانی را کسب کند.
دانشگاه تهران در ویرایش پیشین این نظام نیز جایگاه مشابهی به دست آورده بود. امتیازهای دانشگاه تهران در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی شانگهای در جدول یک آمده است.


جدول ۱. امتیاز موسسه‌های ایرانی در شاخص‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

رتبه‌بندی جهانی «شانگهای» موسسه‌های پیشرو دنیا را بر پایه شش شاخص کلیدی، یعنی دانش‌آموختگان برنده جایزه «نوبل» یا جایزه «فیلدز»، اعضای هیات علمی برنده جایزه «نوبل» یا جایزه «فیلدز»، پژوهشگران پراستناد در ۲۱ حوزه موضوعی، مقاله‌های منتشر شده در نشریه‌های «ساینس» و «نیچر»، مقاله‌های منتشر شده در نمایه‌های استنادی علوم و علوم اجتماعی، و سرانه عملکرد اعضای هیات علمی موسسه ارزیابی می‌کند.
بر پایه گزارش سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا «شانگهای»، ایران توانسته است هشت جایگاه را به خود اختصاص دهد و رتبه ۳۸ جهان را از نظر شمار موسسه‌های موجود در فهرست ۸۰۰ موسسه برتر رتبه‌بندی «شانگهای» به دست آورد. بر پایه این گزارش، دانشگاه تهران تنها موسسه ایرانی در جمع ۴۰۰ موسسه برتر بوده است. علاوه بر آن، ایران دو موسسه در جمع ۵۰۰ موسسه برتر، و هشت موسسه در جمع ۸۰۰ موسسه برتر داشته است. دانشگاه‌های «تهران» و «صنعتی امیرکبیر» موسسه‌های ایرانی برتر هستند که در فهرست ۵۰۰ موسسه پیشگام دنیا رتبه‌بندی شده‌اند. دانشگاه‌های صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، و علوم پزشکی شهید بهشتی نیز موسسه‌هایی هستند که در رتبه ۵۰۱ تا ۸۰۰ قرار گرفته‌اند. در جدول ۲ رتبه‌های ملی و جهانی موسسه‌ها آمده است.


جدول۲. رتبه موسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «شانگهای»

تعداد بييندگان:  653
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane