}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

فراخوان پذیرش شرکت‌های توسعه‌ای از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور افزایش هم‌افزایی علمی و ارتقا فناوری نسبت به پذیرش تعداد محدودی شرکت، در حوزه های فناوری اینترنت اشیا (IOT) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) اقدام کند:
شرایط لازم:
1. سابقه سه ساله فعالیت شرکت و ارایه حداقل سه اظهارنامه مالیاتی (در صورت تغییر عنوان شرکت، سوابق شرکت قبلی که حداقل ۵۰ درصد سهام‌داران مشترک باشند).
2. داشتن حداقل ۸ میلیارد ریال گردش مالی (مجموع کل درآمد و کل هزینه) مطابق اظهارنامه مالیاتی در سه سال اخیر (مجموعا).
3. ارایه حداقل ۳۰ لیست ماهانه بیمه در طی مدت سه سال اخیر.
4. ارایه‌دهنده محصولات و خدمات در سطوح فناوری متوسط به بالا (منظور محصولات و خدماتی است که از فرآیندهای تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس تولید شده باشند و در حال ارایه به بازار باشند).
5. حداقل سطح آمادگی فناوری (TRL8) محصولات / خدمات.
6. عدم عضویت و استقرار هم‌زمان در سایر پارک‌های علم و فناوری کشور.
شرکت‌هایی که سهام‌داران آن از میان دانشجویان، دانش‌آموختگان و یا اعضای هیات علمی دانشگاه تهران باشند در اولویت پذیرش خواهند بود.
مزایای استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:
1. بهره‌مندی از مزایا و معافیت‌های قانونی پیش‌بینی شده مربوط به شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات)
2. امکان بهره‌مندی از مزایای هم‌افزایی علمی ناشی از استقرار در پارک دانشگاه تهران.
3. امکان بهره‌مندی از خدمات مربوط به عقد قراردادهای انتقالی.
4. امکان بهره‌مندی از خدمات تجاری‌سازی (اتاق سرمایه).
5. امکان بهره‌مندی از خدمات کلینیک کسب و کار (حقوقی، بیمه و مالیات).
6. امکان بهره‌مندی از خدمات صندوق پژوهش و فناوری پارک.
مراحل پذیرش: ۱- تکمیل کاربرگ‌های پذیرش ۲- بررسی و پذیرش اولیه (تکمیل پرونده) ۳- شرکت در جلسات داوری فنی و کارگروه ارزیابی ۴- اعلام نتیجه نهایی
* برآورد زمانی مراحل پذیرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر سه ماه است.
برای هماهنگی‌های بیشتر و همچنین در خصوص سوالات خارج از موارد مطرح شده در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با کارشناس مربوطه به شماره تلفن ۸۸۲۲۰۷۰۰ – داخلی ۱۸۶، تماس بگیرید.
متقاضیان برای انجام مراحل بعدی و دریافت و ارسال کاربرگ‌های پذیرش می‌توانند به آدرس اینترنتی stp.ut.ac.ir/toseiot مراجعه کنند.

تعداد بييندگان:  454
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane