}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

افتتاح بخش اسناد تاریخ دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:

بخش اسناد مربوط به تاریخ دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، بخش ویژه اسناد مربوط به تاریخ دانشگاه تهران در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه روز سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه، دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی و دکتر سیداحمدرضا خضری، مشاور رییس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران افتتاح شد.

در این افتتاحیه که با دیدار از بخش‌های مختلف کتابخانه مرکزی همراه بود، دکتر رسول جعفریان، رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، آخرین وضعیت این واحد مهم از دانشگاه را برای بازدیدکنندگان تشریح کرد.

تعداد بييندگان:  287
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane