}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

دانشگاه تهران در جمع ۱۰ دانشگاه برتر جهان در رشته مهندسی مکانیک

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشگاه تهران:

دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی ۲۰۱۸ دانشگاه ملی تایوان، در رشته مهندسی مکانیک جایگاه نهم جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، براساس نظام رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان که دانشگاه‌ها را در سه محور بهره‌وری پژوهش، تاثیر پژوهش و تعالی پژوهش مورد ارزیابی قرار می‌دهد، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و رتبه ۳۶۷ جهانی قرار دارد.

براساس گزارش ۲۰۱۸ این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه تهران با رتبه ۹ در موضوع مهندسی مکانیک و رتبه ۷۹ در زمینه مهندسی، برترین دانشگاه ایرانی است.

لازم به ذکر است که از تعداد ۸۳۷ دانشگاهی که در این رتبه‌بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند ۹ دانشگاه ایرانی حضور دارند.

دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ دانشگاه ملی تایوان


  

۱۰ دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان سال ۲۰۱۸

تعداد بييندگان:  407
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane