}
شنبه ، 31 فرورديـن ، 98
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

سخنراني علمي دكتر فتاحي در دانشكده عمران دانشگاه امير كبير

پايگاه اطلاع رساني كانون فني:
دكتر فتاحي (راه و ساختمان 79 )، استاد دانشگاه تكنولوژي سيدني در ادامه سخنراني هاي علمي خود در ايران به ارائه سخنراني با عنوان Modeling of Influence of Matric Suction Induced by Native Vegetation of Sub-Soil Improvement مي پردازد. اين برنامه كه از سوي انجمن ژئوتكنيك ايران ترتيب يافته ساعت 15 تا 17 يكشنبه 12 مهر در دانشكده عمران دانشگاه امير كبير برگزار مي شود.
دكتر فتاحي در سفر اخير خود به ايران در دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن به ارائه سخنراني پرداخته و سمینار علمی تخصصی پیشرفت های اخیر در روش های بهسازی زمین را ارائه داده است.
دكتر بهزاد فتاحی، استاد دانشگاه تكنولوژی سیدنی(UTS)، دکترای خود را نیز از استرالیا (دانشگاه ولونگونگ) در رشته مهندسی عمران با گرایش ژئوتکنیک اخذ کرده است.   
وی درسال های ٢۰۰۵ و ۲۰۰۶ موفق به دریافت جایزه نخست مهندسان ژئوتکنیک جوان انستیتوی مهندسان استرالیا در سیدنی و جایزه ممتاز و لوح افتخار بهترین کار تحقیقاتی دانشگاه ولونگونگ استرالیا در زمینه "فناوری های نوین و پیشتاز برای ساختن و دگرگون کردن صنایع استرالیا" شده و همچنین در سال 2007 به عنوان مهندس برترجوان راه آهن استرالیا و اقیانوسیه شده است.
دکتر فتاحی مقالات بیشماری را چاپ و نشر کرده و در کنفرانس های بین المللی بسیاری نیز سخنرانی کرده است.
تعداد بييندگان:  2728
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane