}
دو شنبه ، 10 خـــرداد ، 95
|
عضویت
Alumni Association of
the Faculty of Engineering
University of Tehran

انتشار کتاب يک عضو هيات‌علمی دانشکده فنی در آلمان

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده فنی:
 کتاب Combustion of Natural Gas in Turbulent fluidized  که به صورت مشترک توسط دکتر رحمت ستوده قره‌باغ، استاد دانشکده مهندسي شيمي و پروفسور  Chaouki استاد دانشگاه پلي تکنيک مونترال و عضو آکادمي سلطنتي کانادا تاليف شده است، از سوي موسسه انتشارتي  Lambert آلمان منتشر شد.
در معرفي اين کتاب مي‌خوانيم:
«امروزه فناوري بسترهاي سيال، داراي كاربردهاي بسيار وسيع در صنايع فرآيندي شامل متالورژي، توليد انواع انرژي، صنايع شيميايي و داروسازي است. به‌علاوه نياز روزافزون به افزايش ظرفيت تجهيزات فرآيندي، افزايش تماس مؤثر فازهاي گازـ جامد در داخل بستر، كاهش زمان اقامت و استفاده آسان از سوخت‌هاي متنوع در سيستم­هاي احتراق باعث شده است كه بسترهاي سيال درهم به عنوان يك فناوري بسيار مؤثر و کاربردي تلقي گردد. 
فناوري بسترهاي سيال درهم با احتراق گاز طبيعي كه در كتاب حاضر به طور مبسوط در مورد آن بحث شده است، حاصل 15سال فعاليت مستمر مؤلفين آن است که مي­تواند به عنوان مبنايي در ايجاد فناوري هاي جديد در نظر گرفته شود. هم‌چنين با انجام تغييراتي، اين امكان وجود دارد كه اين تجهيزات فرآيندي براي احتراق زباله هاي جامد و خطرناك (زباله­هاي بيمارستاني، الکترونيکي و...) مورد استفاده قرار گيرد.
 اگرچه اين کتاب براي مهندسين، علي­الخصوص رشته­هاي متالورژي، مکانيک و شيمي کاربرد بيشتري دارد، اما مي‌تواند براي ساير متخصين در حوزه­هاي انرژي، نفت و گاز، مشاوران و طراحان پروژه­هاي صنعتي، تکنسين­ها ومحققيني که در رابطه با جنبه­هاي مختلف احتراق يا واکنش­هاي شديداً گرمازا در بستر سيال در حيطه فعاليت­هاي خود مواجه هستند نيز کاربردهاي فراواني داشته باشد.»
اطلاعات اين کتاب در سايت  http://www.amazon.com قابل دسترسي است.
تعداد بييندگان:  1124
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane