}
چهار شنبه ، 2 آبــــان ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

قهرمانی پردیس دانشکده‌های فنی در سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی، دانشکده فنی:
در سیزدهمین جشنواره ورزشی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‌های فنی توانست مقام قهرمانی را کسب کند.
در این دوره پردیس دانشکده‌های فنی با  کسب 76 امتیاز از میان کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، به مقام قهرمانی رسید. پردیس فنی در این مسابقات توانست 6 مدال طلا، 9 مدال نقره، 8 مدال برنز و 3 مقام چهارمی کسب کند و بالاتر از دانشکده‌های تربیت بدنی و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه قرار گیرد.
حسن محمودآبادی کارشناس ورزش پردیس دانشکده‌های فنی نیز به عنوان کارشناس برتر سال 96 دانشگاه انتخاب شد.

تعداد بييندگان:  505
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane