}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

دوره عالی مدیریت ادعا (Claim) در قراردادهای پیمانکاری

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:
سمینار مدیریت ادعا (Claim) در قراردادهای پیمانکاری با محور مستندسازی ادعاها و مطالبه حقوق از دیدگاه پیمانکاران توسط موسسه راهبرد صنعت شکوه برگزار می شود. این سمینار که به صورت کاربردی و ویژه مدیران ارشد، مدیران پروژه و کارشناسان ارشد در امور قرادادهای فعال در شرکت ها و سازمان های مرتبط از ساعت 9 صبح تا 16 چهارشنبه 18 آذر ماه در تهران ارائه می شود.  
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن های 6 و 66909715  و نمابر 66909717 تماس بگیرند.
محورهای سمینار عبارتند از:
-          انواع قراردادهای پیمانکاری
-          تشریح اسناد و مدارک پیمان در قراردادهای C ، F.PC
-          تشریح برنامه ریزی و کنترل پروژه در مدیریت ادعا
-          جمع بندی (تدوین و تشریح ساختار مدیریت ادعا)
-          مبانی حقوقی
-          تاخیرات
-          خاتمه پیمان
تعداد بييندگان:  3302
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane