}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

درخواست همکاری در اداره استاندارد

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:
اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران از فارغ التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه به عنوان مسئول کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی استان تهران، دعوت به همکاری کرده است. علاقه مندان می توانند برای ثبت در خواست و اعلام آمادگی خود به دبیرخانه کانون فنی مراجعه کنند.
تعداد بييندگان:  2849
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane