}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

دعوت به همکاری از دانش آموختگان مقیم خارج

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور بهره گیری از توانمندی ها و استعدادهای متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور در جهت رشد صنعتی و علمی کشور، اداره ای را به نام "اداره ارتباط با متخصصین ایرانی خارج از کشور" تاسیس کرده است. این اداره که یکی از ماموریت های مهمش، توسعه صنایع پیشرفته در کشور است، از دانش آموختگان دانشکده فنی مقیم خارج از کشور، درخواست همکاری کرده است.
زمینه های این همکاری عبارت است از:
1-      فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعاتIT
2-      فعالیت های مرتبط با فناوری نانو
3-      فعالیت های مرتبط با علوم زیستی Bio Tech.
4-      فعالیت های مربوط به گسترش مواد پیشرفته (شامل کامپوزیت ها، رزین ها، قالب ها و ...)
5-      فعالیت های مربوط به میکروالکترونیک و نیمه هادی ها
6-      فعالیت های مربوط به لیزر و اپتیک و جوش
7-      فعالیت های مربوط به مهندسی پزشکی
8-      فعالیت های مربوط به نانو تکنولوژی
9-      کلیه مواردی که HI-TECH تلقی می شود
همکاری دانش آموختگان فنی مقیم خارج از کشور به یکی از 5 شیوه زیر میسر می شود.
1-      انتقال تکنولوژی و دانش فنی به داخل کشور
2-      سرمایه گذاری مشترک با سازمان (سهم سازمان حداکثر 49 درصد)
3-      معرفی علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایران
4-      حرید تکنولوژی از حارج از کشور و تسهیل گری در جهت انتقال صنعت و تکنولوژی به داخل
5-      مشاوره در جهت شناسایی شرکت ها و صنایع مرتبط با زمینه های عنوان شده
علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات با دبیرخانه کانون مکاتبه کرده یا تماس بگیرند.
تعداد بييندگان:  2815
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane