}
جمعه ، 17 ارديبهشت ، 95 Search  | 
دانش آموختگانچهره های ماندگار فنیچهره های ماندگار فنی د- ز
5000 هزارسال مهندسی ایرانی Minimize

چهره های ماندگار فنی د- ز

 

 

دكتر حسن دبیری اصفهانی

مهندس شیمی

فارغ‌التحصیل 1338

مدیر و مشاور صنایع نفت پتروشیمی

مدرس مهندسی شیمی

 

 

 

دكتر آرمن دركیورقیان

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1350

استاد و رئیس (اسبق) برنامه مهندسی سازه دانشگاه بركلي

adk@ce.Berkeley.edu :پست الكترونيك

http://www.ce.berkeley.edu/~adk/

 

 

 

 

شادروان مهندس علیرضا رادپی

مهندس الكترومكانیك

فارغ‌التحصیل 1339

معاون فنی (اسبق) سازمان برنامه و بودجه

مدیرعامل (اسبق) بانك ساختمان

 

 

 

دكتر رضا رازانی

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1336

استاد مهندسی عمران دانشگاه شیراز

پست الكترونیك: razani@shirazu.ac.ir

 

 

 

 

دكتر یحیی رحمت سمیعی

مهندس برق

فارغ‌التحصیل 1349

استاد و رئیس دپارتمان مهندسی برق دانشگاه UCLA

rahmat@ee.ucla.edu :پست الكترونیك

http://www.ee.ucla.edu 

 

 

 

 

 

 

 

دكتر محمد رحیمیان

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1356
رئيس (اسبق) دانشگاه تهران
معاون (اسبق) گروه پژوهشي دانشگاه تهران
رئيس (اسبق) دانشكده فني
مدير (اسبق) گروه مهندسي عمران

عضو هيات امناي بنياد فني

  

دكتر فضل ا... رضا

مهندس برق

فارغ‌التحصیل 1317

رئیس (اسبق) دانشگاه تهران

 

 

 

دكتر مرتضی زاهدی

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1344

استاد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت 

مشاور در مهندسی سازه

 

 

 

مهندس غلامرضا زهری

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1338

مدیرعامل شركت سانو

پست الكترونيك: zohari@sano.ir  

www.sano.ir 

    

 

 

دكتر نصرا... زیرك زاده

مهندس راه و ساختمان

فارغ‌التحصیل 1323

مدیرعامل (اسبق) شركت لوزان

 

صفحه اصلی | تماس با کانون | نقشه سايت | كميته ها | دبیرخانه کانون

Copyright ©2008-2016 Fanni.info
Portal Powered By Farashahr